Discy Latest Въпроса

Здравейте, Имам следния проблем: Всички живущи паркираме автомобилите си зад блока в който живеем, но специално един съсед има някакъв проблем точно с моето семейство. В различни случаи когато няма свободно място срещу нашия вход, паркираме към края на ...