Discy Latest Въпроса

Строителят иска от собствениците на апартаменти в новоизграден жилищен блок да подпишат декларация, че абонатната станция и съоръженията към нея са изградени изцяло със средства на строителя и съответно след въвеждането им в експлоатация те да станат изключителна собственост на ...