Discy Latest Въпроса

Здравейте! Случаят ми е следния. В момента съм студент I курс и по лични причини искам да се прехвърля в друг университет. Говорил съм с приемащия университет и там няма проблем. В университетът, в който уча в момента обаче ми ...