Discy Latest Въпроса

През май 1918 г. срещу разписка дадох 300 лв. на съсед в кооперацията ни за газификация на блока . Досега няма нищо , даже събираха още по 400 лв. Мога ли да заведа дело за такава малка сума за ...

Имам влязло в сила дело,с което съм признала иск за 1/2 съсобственост,но не е вписано в Агенция по вписванията. Задължена ли съм да го впиша, след като съм платила всички разноски като губеща при признаване на иска? ...