Discy Latest Въпроса

Здравейте! Аз съм земеделски производител . Занимавам се с етерично маслени култури и искам да правя козметични продукти с маслото. Трябва ли да имам някакво разрешително за производство и търговия с тях и какви са условията?

Здравейте. Имам генерално пълномощно за кола , която е на името на друг човек. Тъй като я продадох и трябва да се дерегистрира в КАТ. Мога ли аз да го направя , тъй като собственика на колата не е ...