Discy Latest Въпроса

Здравейте, много ми харесва колко съдържателни и добри професионални мнения срещам тук. Бих искал да попитам, какви са законовите уреждания, ако искам да купувам стока произведена от едно място в ЕУ, и я продавам в друга ЕУ страна, но с моя ...