Discy Latest Въпроса

Здравейте! Имам следния случай! Издаден ми е акт за изменена конструкция на автомобил заради невписана газова уредба в талон. Уредбата е поставена 2015 от предишния собствени. Когато купих автомобила през 2018, при смяна на талона не беше отбелязана газовата уредба. ...