1. Благодаря, за изчерпателният отговор! И може би, дейността на тези спортни клубове се препраща към други Закони - Закон за местни данъци и такси /ако са включени в Приложение 4, към глава 2, раздел 4 - видове патенти дейности - плащане на патент/, а ако не отговарят на ЗМДТ, препратката е към разпорПрочети

    Благодаря, за изчерпателният отговор! И може би, дейността на тези спортни клубове се препраща към други Закони – Закон за местни данъци и такси /ако са включени в Приложение 4, към глава 2, раздел 4 – видове патенти дейности – плащане на патент/, а ако не отговарят на ЗМДТ, препратката е към разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане!

    See less
    • 0