1. Въпросите касаят трудови правоотношения по Кодекса на труда!

  Въпросите касаят трудови правоотношения по Кодекса на труда!

  See less
  • 0
 2. This answer was edited.

  Точно така! Цитираният от Вас текст в &2(1) от ДР е записано "... Служители в местната администрация." В посоченият от мен случай, служителят не е назначен като "служител в местната администрация" на общината, а е назначен като извън щатна бройка. Служители в местната администрация са утвърденитПрочети

  Точно така! Цитираният от Вас текст в &2(1) от ДР е записано “… Служители в местната администрация.” В посоченият от мен случай, служителят не е назначен като “служител в местната администрация” на общината, а е назначен като извън щатна бройка. Служители в местната администрация са утвърдените от държавата брой служители и длъжности, които определят щата на всяка община. Заплатите на служителите в местната администрация са от държавата! В случая за който говоря, старши специалиста е назначен извън
  щата на “служителите в местната администрация” и заплатата му е от местните прихоти на общината. Т. е. служителят не е служител в местната администрация, а е служител извън местната администрация! Е, според Вас, въпросният служител задължен ли е да подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ или не?! Щом сте забелязал …, явно четете, а щом четете, явно казуса Ви интересува и търсите отговора, както и аз! Ще Ви бъда много благодарна, ако ми отговорите!

  See less
  • 0
 3. This answer was edited.

  Благодаря Ви, отново, за компетентните отговори! Бъдете здрава и благословена, и продължавайте да помагате! БЛАГОДАРЯ!

  Благодаря Ви, отново, за компетентните отговори! Бъдете здрава и благословена, и продължавайте да помагате! БЛАГОДАРЯ!

  See less
  • 0
 4. Най-добър отговор

  Благодаря, за изчерпателният отговор! И може би, дейността на тези спортни клубове се препраща към други Закони - Закон за местни данъци и такси /ако са включени в Приложение 4, към глава 2, раздел 4 - видове патенти дейности - плащане на патент/, а ако не отговарят на ЗМДТ, препратката е към разпорПрочети

  Благодаря, за изчерпателният отговор! И може би, дейността на тези спортни клубове се препраща към други Закони – Закон за местни данъци и такси /ако са включени в Приложение 4, към глава 2, раздел 4 – видове патенти дейности – плащане на патент/, а ако не отговарят на ЗМДТ, препратката е към разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане!

  See less
  • 0