1. This answer was edited.

  Точно така! Цитираният от Вас текст в &2(1) от ДР е записано "... Служители в местната администрация." В посоченият от мен случай, служителят не е назначен като "служител в местната администрация" на общината, а е назначен като извън щатна бройка. Служители в местната администрация са утвърденитПрочети

  Точно така! Цитираният от Вас текст в &2(1) от ДР е записано “… Служители в местната администрация.” В посоченият от мен случай, служителят не е назначен като “служител в местната администрация” на общината, а е назначен като извън щатна бройка. Служители в местната администрация са утвърдените от държавата брой служители и длъжности, които определят щата на всяка община. Заплатите на служителите в местната администрация са от държавата! В случая за който говоря, старши специалиста е назначен извън
  щата на “служителите в местната администрация” и заплатата му е от местните прихоти на общината. Т. е. служителят не е служител в местната администрация, а е служител извън местната администрация! Е, според Вас, въпросният служител задължен ли е да подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ или не?! Щом сте забелязал …, явно четете, а щом четете, явно казуса Ви интересува и търсите отговора, както и аз! Ще Ви бъда много благодарна, ако ми отговорите!

  See less
  • 0
 2. This answer was edited.

  Благодаря Ви, отново, за компетентните отговори! Бъдете здрава и благословена, и продължавайте да помагате! БЛАГОДАРЯ!

  Благодаря Ви, отново, за компетентните отговори! Бъдете здрава и благословена, и продължавайте да помагате! БЛАГОДАРЯ!

  See less
  • 0
 3. Най-добър отговор

  Благодаря, за изчерпателният отговор! И може би, дейността на тези спортни клубове се препраща към други Закони - Закон за местни данъци и такси /ако са включени в Приложение 4, към глава 2, раздел 4 - видове патенти дейности - плащане на патент/, а ако не отговарят на ЗМДТ, препратката е към разпорПрочети

  Благодаря, за изчерпателният отговор! И може би, дейността на тези спортни клубове се препраща към други Закони – Закон за местни данъци и такси /ако са включени в Приложение 4, към глава 2, раздел 4 – видове патенти дейности – плащане на патент/, а ако не отговарят на ЗМДТ, препратката е към разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане!

  See less
  • 0
 4. This answer was edited.

  Да, регистрацията на ЮЛНЦ след 01.01.2018 г. е 3 в 1, т. е. ТРРЮЛНЦ в АВ. Явно въпросът ми е бил неясен, за което съжалявам! Ще се опитам да конкретизирам: Като регистрирано сдружение СК по вид спорт по ЗЮЛНЦ, същият подлежи ли на разрешителен/лицензионен/ режим по ЗФВС в сила от 18.01.2019 г.. КакПрочети

  Да, регистрацията на ЮЛНЦ след 01.01.2018 г. е 3 в 1, т. е. ТРРЮЛНЦ в АВ. Явно въпросът ми е бил неясен, за което съжалявам! Ще се опитам да конкретизирам: Като регистрирано сдружение СК по вид спорт по ЗЮЛНЦ, същият подлежи ли на разрешителен/лицензионен/ режим по ЗФВС в сила от 18.01.2019 г.. Как всички сдружения, регистрирани в ТРРЮЛНЦ и определили дейността си като спортна, се подчиняват на ЗФВС, който се явява специален за тях? В този смисъл, ако не са вписани в регистъра по чл 9, ал. 1, т. 1 и 2 и нямат сключен договор с треньор, вписан в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС, какви дейности имат право да изпълняват? Искрено се надявам, този път да съм била по-ясна в обясненията!

  See less
  • 0