Discy Latest Въпроса

Преди няколко дни видях, че имам запор от ЧСИ по НП, издадено от Столична община. Не съм получила въпросното НП, нито съм уведомена по някакъв начин за него. ЧСИ все пак не трябва ли да следи за закоността на действията ...

Преди 1 година ми подариха електронен четец Pocketbook, купен от Технополис, с 2-годишна гаранция. През м. юли 2021 г. се прояви дефект – замръзване на страница и никаква реакция на изключване, зареждане и т.н. На следващия ден на половината страница ...

След прекратяване на с писмено заявление на договор с доставчик на цифрова телевизия, по невнимание съм платила онлайн още 2 вноски, въпреки че не ползвам услугата. Мога ли да претендирам за връщане на тези пари?