Discy Latest Въпроса

Здравейте, аз съм инвалид по ТЕЛК с 50% нетрудоспособност и в момента съм безработна, но получавам инвалидна пенсия. Искам да регистрирам ЕООД за упражняване на свободна професия с идеята да мога да взимам и майчинство в бъдеще. Доколкото разбирам, решението на ...