Discy Latest Въпроса

Здравейте, вуйчо ми почина преди повече от 10год. Аз съм единствена наследница, но имам вписан в съда отказ от наследсво. Наскоро разбрах, че е притежавал кола ( за която не знам къде се намира към момента, нямам договор за покупко ...