1. В повечето случаи е брутната сума (преди данъци), но трябва да е и описано.

    В повечето случаи е брутната сума (преди данъци), но трябва да е и описано.

    See less
    • 0