Discy Latest Въпроса

В блока, в който живеем има опасен балкон – от него падат големи парчета мазилка. Притестняваме се да не се стигне до инцидент. Ние сме домоуправители, а апартаментът е необитаем в момента. Кой трябва да ремонтира балкона – той част ...