1. Благодаря Ви много, но с мене не се получава независимо, че съм с 80% намалена трудоспособност.

    Благодаря Ви много, но с мене не се получава независимо, че съм с 80% намалена трудоспособност.

    See less
    • 0