Discy Latest Въпроса

Разведох се чрез съдебно решение по место на регистрация на съпругата -чужд гражданин без нейното съгласие -и не се явява,мога ли с това преведено на български решение в бълг.консулство да га представя в общината за промяна на гр.ми състояние?