1. Купи си вазелин!познавам собственика на колата!затвор не те чака но от болница няма да се отървеш!

    Купи си вазелин!познавам собственика на колата!затвор не те чака но от болница няма да се отървеш!

    See less
    • 0