Discy Latest Въпроса

Здравейте, живея в многоетажен блок на първия етаж. Аз съм собственика на апартамента, в който живея. На всеки етаж има по 2 стаи за общо ползване, като на всеки етаж всяка стая се ползва от по два апартамента. Тъй като ...