Discy Latest Въпроса

Здравейте, Работодателят ме принуждава да ходя до офиса. Имам ли право на неплатен отпуск в извънредно положение при тази ситуация?