Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам сключен договор със софийска вода, с който те се задължават да осигурят безпрепятственото отвеждане на отпадните води от имота. Това никога не е правено, няма дори канализация. Въпросът ми е мога ли да ги накарам да си изпълнят ...