Discy Latest Въпроса

От м.юни получавам лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер съгласно чл.70 ал.14 от КСО с 4% . На 28.03.2021 г. навършвам 64г. и 4 мес. До 11 март вкл. съм в отпуск по болест. Как мога ...