Discy Latest Въпроса

Закупих 1/2 от имот чрез дарение без никакви условия, а за сигурност, че съм му дал пари, го помолих да ми подпише запис на заповед .След 4 г. ме даде на съд и вече на 2-ра инстанция губя. Тъй като ...