1. Благодаря за бързия отговор! От отговора ви разбрах, че ТД ще е прекратен като ми свърши болничния, а не като свърши предизвестието. За тази година ще получа пропорционално полагаемия ми се отпуск, само не разбрах губя ли остатъка от платения отпуск за предишната 2019 г. Много Ви благодаря

    Благодаря за бързия отговор! От отговора ви разбрах, че ТД ще е прекратен като ми свърши болничния, а не като свърши предизвестието. За тази година ще получа пропорционално полагаемия ми се отпуск, само не разбрах губя ли остатъка от платения отпуск за предишната 2019 г. Много Ви благодаря

    See less
    • 0