Discy Latest Въпроса

До 8 .07.20 г. трябва да подам док. за пенсия. На 12 06. си счупих глезен и д-ра на училището ми неправомерно пусна предизвестие от 11.06 Връчи ми го на 19 .06 -аз не го подписах ,но тя накара 2 ...

До 8 .07.20 г. трябва да подам док. за пенсия. На 12 06. си счупих глезен и д-ра на училището ми неправомерно пусна предизвестие от 11.06 Връчи ми го на 19 .06 -аз не го подписах ,но тя накара 2 ...