Discy Latest Въпроса

Искам да попитам,ако не заверя първи семестър в първи курс и ме отпишат,мога ли следващата година да кандидатствам с държавна поръчка в същият университет,но с друга специалност или вече не мога да кандидатствам с държавна поръчка ? Благодаря !