Discy Latest Въпроса

През 2011 година бях счетоводител на фирма.Управителят ми ,чужденец нямаше постоянен адрес ,спеше на хотел при идване в България.Помоли ме да му дам моят адрес ,на който да получава кореспонденцията си от НАП , НОИ и други институции и ...