Discy Latest Въпроса

Здравейте! Имаме съседи, които смениха предназначението на стаите. Това създава големи неудобства на съседите, които живеят под тях. С направата на този ремонт премахват част от шумоизолацията. Не са поискали разрешение от съседите си за извършване на тези ремонти. Какъв ...