Discy Latest Въпроса

Здравейте! Имам решение от НЕЛК 60% за 2 год. Имам вроден микрофталм и силно намалено зрение. Имам ли право според измененията в Мед. Експертиза да подам за пожизнено решение на ТЕЛК?