Discy Latest Въпроса

Здравейте, 1. При какви условия може служителят/работникът по своя инициатива да отложи определен брой дни (и колко на брой) от годишния платен отпуск за следващата календарна година, вместо да ги взима в настоящата? 2. Работодателят има ли право да оспори и ...