Discy Latest Въпроса

Здравейте, Входирах заявление до работодателя си по чл. 326, ал. 1 от КТ – едномесечно предизвестие за напускане. Към момента съм записан студент в редовно обучение във ВУЗ в София, работното ми място също е тук. В тази хипотеза, мога ли все още ...

Здравейте, към момента съм студент редовно обучение. Идния понеделник ми предстои да подпиша граждански договор за работа в държавно училище, като ще замествам учител в продължение на 1 или 2 седмици. Как стоят нещата с осигуряването в този период, има ли възможност, ...