Discy Latest Въпроса

Здравейте, искаме да направим подписка за смяна на община на населено място, но не знаем какво точно да се направи да не ни оборят, че е незаконна.