Discy Latest Въпроса

Според Закона за управление на етажната собственост, собствениците имат задължение да не извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване ...