Discy Latest Въпроса

Здравейте, Моля за становище относно следния казус. С Част от обектите ми са затворени поради заповедта на министъра. Това ми дава право издам заповед за преустановяване на работата, по чл.120В ал.1 от КТ за тези обекти и да кандидатствам за обезщетения ...