Discy Latest Въпроса

Здравейте. От средата на миналия месец подписах граждански договор. Същевременно обаче работя и на трудов. Не достигам максималния осигурителен праг от 3000 лева. От мястото, с което съм сключила ГД ми казаха, че трябва сама да плащам данъци и осигуровки. Има няколко ...