Discy Latest Въпроса

Здравейте,определени са ми привременни мерки за режим на лични отношения до приключване на делото. Предстои ми встъпване в брак с трето лице,може ли ответната страна да поиска изменение на привременните мерки и как се вижда това от страна на съда ...

Здравейте, тъй като работодателя ми отказа устно отпуск на място, пратих по куриер молба за отпуск на основание чл.173а, ал2,т2. Като майка с деца в извънредна епидемиологична обстановка. Според закона няма право да откаже, но той отново е отказал. Бъркам ...