Discy Latest Въпроса

Леля ми съди майка ми и мъжът и (със които са разведени) за настойничество на апартамент които са наследили от баща им (лела ми и мака ми) и искам да питам какво ще стане ако маика ми не се яви ...