Discy Latest Въпроса

Здравейте, Аз съм редовен студент в НБУ ,2-ра година. Виждам ,че това е често задаван въпрос тук но искам да попитам специфично за долуописаният договор: 1.Настоящият трудов договор може да бъде прекратен: -от всяка от страните с двумесечно писмено предизвестие ...