Discy Latest Въпроса

Върпоса ми е от името на приятелка която от 11.03.2020 е в принудителен отпуск общо 44 дена към днешна дата 15.05.2020г. до този момент Директорката ни не им е дала никаква информация за положението. От разговори с колеги разбра , че ...