Discy Latest Въпроса

Здравейте при прехвърляне на автомобил продавача освен данъка на автомобила обект на сделката трябва ли да си е платил и данък сгради и данъка на втори личен автомобил? Поздрави,Емил!