Discy Latest Въпроса

Здравейте, след месец и половина ми изтича майчинство и трябваше да се върна на работа, но отдела в който работех е преместен в друг град, а фирмата с адрес в нашия град е обявила престой, при което ще ме съкратят.. ...