Discy Latest Въпроса

Здравейте!!! Моят въпрос е дали моят “проблем” ще ми създаде проблем? Преди година изтеглих овърдрафт и един стоков кредит към банка в която си получавах и заплатата. С времето моята заплата се понижаваше, вместо да се повишава. Това ме накара ...