Discy Latest Въпроса

Мога ли да снимам как правораздавящите органи,ще отведат детето ми от дома и да го заведат при биологичната му майка със определиние от съда.Искам да се уверя че спазва законово и без съгласието на детето което не желае дя живее ...