Discy Latest Въпроса

Закупили сме куверти за посрещане на Нова година в Сокобаня, от “АРКАИН ТУР” – ООД. Срокът за заплащане беше 30.10.2019г Заплатили сме и сума за транспорт. В офертата има условие, че транспорт ще има осигурен само при условие, че има ...