Discy Latest Въпроса

Моля за съвет. В двора на дядо ми имам много стар, огромен орех. Съседите обаче подадоха молба към кметството да заставят дядо ми да го отреже, понеже им пречел и правел сянка. Факт е, че орехът е близо до ...