1. А ние имаме ли права да се защитим и да не го отсичаме? Орехът реално е на повече от 3 метра от оградата на съседите, просто е много висок. Те обаче имат външна тоалетна, която е почти залепена до нашата ограда. Това не е ли също незаконно...? Те казват, че била идвала комисия от община Брезник и биПрочети

    А ние имаме ли права да се защитим и да не го отсичаме? Орехът реално е на повече от 3 метра от оградата на съседите, просто е много висок. Те обаче имат външна тоалетна, която е почти залепена до нашата ограда. Това не е ли също незаконно…? Те казват, че била идвала комисия от община Брезник и били казали, че трябва да махнем дървото. Но това е само на думи, не са ни показали писмен документ или друго доказателство…освен това, такава комисия не следва ли да дойде, когато и ние сме там? Има ли изобщо смисъл да се опитаме да защитим вековното дърво да не се отсича, ако се допре дори до помощта на адвокат – Вас или друг. Или най-вероятно съседите ще издейстават със сигурност да бъде премахнат, ако се стигне до съд….?

    See less
    • 0