Discy Latest Въпроса

Въпроса ми е следния, дали може да се подписва с електронен подпис на фирма, договори за предоставяне на услуга без мокър печат или подпис от собственика и той да се зачита за лигитимен документ. Подписа съдържа и булстат на фирмата. ...

Здравейте, ето и моя казус на който не можаха да ми отговорят от полицията и КАТ. Става въпрос за моята майка, която има две сестри ( 3 деца са). Моя дядо, техния баща почина на скоро и останаха не ...