1. Здравейте, адв. Митова, Много Ви благодаря за бързия отговор. В настоящия ми ТД не се споменава нищо по отношение на работа с други работодатели. Договорът се състои от следните точки: 1. Предмет на договора (кратко и ясно написано, че работодателят възглава, а служителят приема да изпълнява длъжносПрочети

  Здравейте, адв. Митова,

  Много Ви благодаря за бързия отговор. В настоящия ми ТД не се споменава нищо по отношение на работа с други работодатели. Договорът се състои от следните точки:
  1. Предмет на договора (кратко и ясно написано, че работодателят възглава, а служителят приема да изпълнява длъжността “Х”)
  2. Месторабота
  3. Работно време (“Продължителността на работния ден е 8 часа, при петдневна работна седмица”)
  4. Срок на договора
  5. Възгнаграждение
  6. Годишен отпуск
  7. Приложимо право (“За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското право”)
  8. Спорове (уреждат се с преговори или от компетентен съд)
  9. Общи разпоредби (за изменения и допълнения към настоящия ТД, изготвя се в 2 екземпляра и пр.)

  Ако двете фирми и заемани от мен позиции НЕ са конкурентни и не работят в една сфера, това води ли се конкуренция, конфликт на интересни и т.д.?
  Все още нямам новия трудов договор. Ако в него пише, че НЕ мога да работя при друг работодател това има ли тежест или се гледа настоящия/текущия ТД? И последен въпрос – ДЛЪЖНА ли съм да уведомявам някой от двата работодателя за втория/първия трудов договор?

  С пожелание за чудесен следобед,

  Елена

  See less
  • 0
 2. Много Ви благодаря! Приятни почивни дни и хубава петъчна вечер!

  Много Ви благодаря!
  Приятни почивни дни и хубава петъчна вечер!

  See less
  • 0
 3. Уважаема адв. Митова, Много Ви благодаря за отговора. Предполагам, че "САЩ" в отговора Ви е грешка, трябва да е Англия? Моля да уточните при издаването на фактурата на какво основание не начислявам ДДС - чл. 86 (3) от ЗДДС ли? С уважение и с най-добри пожелания, Елена Манова

  Уважаема адв. Митова,

  Много Ви благодаря за отговора. Предполагам, че “САЩ” в отговора Ви е грешка, трябва да е Англия?
  Моля да уточните при издаването на фактурата на какво основание не начислявам ДДС – чл. 86 (3) от ЗДДС ли?

  С уважение и с най-добри пожелания,

  Елена Манова

  See less
  • 0