Discy Latest Въпроса

Защо при промяна на услуги и адрес,Виваком променя и датата на първоначалният договор? не мисля,че това юридически е издържано,аз смятам че договора с начална дата е релевант,допълнителни услуги и смяна на адрес не са фактори за промяна датата на ...