Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам договор на мое име,с виваком който обаче ползваше починалата ми майка аз живея от години в чужбина. отидох във виваком със смъртен акт и удостоверение за наследници но те отказаха да прекратят договора ми защото бил на ...