Discy Latest Въпроса

Знам, че Европейският съюз има свой собствен съд. Знам също, че този съд се намира в Люксембург. Не съм много наясно какво точно се случва там, но мога да науча от следващите редове. Защо е нужно да има Съд на ...

  • 0

Да участвам в клинично изпитване на лекарство? Хмм… звучи ми малко странно и плашещо. Защо да го правя? Длъжен ли съм? Има ли риск? Какви са правата ми? Все въпроси, отговорите на които са в основата на възможно най-правилното решение. ...

  • 0

Вече знам малко повече за товарителницата и товарителния запис, които се издават при автомобилния, железопътния и въздушния транспорт на стоки. Какъв документ се издава при превоза на товари по вода? Когато сключа договор за морски превоз, превозвачът трябва да ми ...

  • 0

Аз съм търговец и трябва да доставя определени стоки на мой клиент в друго населено място. Тъй като не мога да извърша това сам, ще се наложи да сключа договор за превоз с някоя фирма, която предлага такива услуги. Досега ...

  • 0

След като разбрах какво е това обществена поръчка и даже взех участие в една такава, се оказа, че в крайна сметка дори съм я спечелил! В следващите редове мога да разбера каква е следващата стъпка към фактическото изпълнение на поръчката ...

  • 0

Вече знам какво представляват обществените поръчки, кой може да ги възлага и какви са изискванията към мен като участник. Време е да науча малко повече за видовете процедури за възлагане на обществени поръчки и какво точно трябва да направя, за ...

  • 0